Izpit – praktični del

Kandidati se lahko priglasijo na vozniški izpit pri katerikoli upravni enoti, za katerikoli izpitni center v Sloveniji.